Mehmet Âkif'in Eserlerinde Rusya ve Ruslar


ÇİTÇİ S.

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.5, no.3, pp.941-957, 2010 (SCI-Expanded)

Abstract

Mehmet Âkif’s view to Russians is negative because of Panslavist-emperialist policies that carried out by Russian Tsars and the long-term Ottoman Russian Wars in 19th century. The Central Asia, Caucasia and Balkan nations of problems and sorrows that suffered from Russians, have been expressed usually in the falling period of Ottoman State’s in Âkif’s poems. But expressing these, Âkif did not become an enemy of Russian peoples. He only opposed to Russian State’s policy in that time. Âkif who appropriates “justice” as the most important principle during his life, has expressed his admiration to Russian literature and art in any case. Âkif loved and respected Russian painters Feldman, Jewish origin Russian pianist Leopold Godowsky and Mari Mençenko that looked after himself at the last days of his life.

19. yüzyılda Rus Çarlarının yürüttüğü Panslavist-emperyalist politikalardan ve uzun süren Osmanlı-Rus Savaşlarından dolayı Mehmet Âkif’in Ruslara bakışı olumsuzdur. Âkif’in şiirlerinde genellikle Osmanlı Devleti’nin yıkılış döneminde sahipsiz kalan Orta Asya, Kafkasya ve Balkan milletlerinin Ruslardan çektiği sıkıntılar ve acılar dile getirilir. Fakat Âkif, bunları dile getirirken Rus halkına düşmanlık beslememiş, sadece Rus devletinin o zaman yürüttüğü politikalara karşı çıkmıştır. Hayatı boyunca hakkaniyeti kendisine en önemli şiar edinen Âkif, her fırsatta Rus edebiyatına ve sanatına olan hayranlığını da ifade etmiştir. Rus ressam Feldman ve Yahudi asıllı Rus piyanist Leopold Godowsky ve son günlerinde ona bakan hastabakıcı Mari Mançenko Âkif’in sevdiği ve saygı duyduğu Ruslardır.