Post-operative Complications of 915 Endoscopic Discectomy Patients


Poyraz A., Şahin D., Köksoy F., Özler D., Andıç E., Dölen D., ...More

Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 19. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 19 October 2023, pp.95

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.95
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Tam endoskopik lomber diskektomi (TELD) ile opere edilen hastalarda perioperatif dönemde gelişen komplikasyonların raporlanması amaçlanmıştır.
Yöntemler: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Eylül 2010 ile Haziran 2023 arasında TELD operasyonu geçiren 915 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalarda TELD sonrası gelişen komplikasyonlar klinik ve radyolojik açıdan retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: TELD operasyonu geçiren 915 hastanın 451’i kadın, 464’ü erkektir. Bu hastaların 740’ı interlaminer yaklaşımla, 175’i transforaminal yaklaşımla opere edildi. Bu hastalarda toplam 54 komplikasyon görüldü. Komplikasyonların 11’i trasforaminal yaklaşımla 43’ü ise intelaminar yaklaşımla opere edilen hastalarda görüldü. Dura yırtılması 27 (%3) hastada tespit edildi. Sadece 1 hastada kalıcı olmak üzere 10 (%1) hastada nörolojik defisit meydana geldi. Dizestezi 11 (%1) hastada meydana geldi. Bunların dördü spontan gerilerken altısında dizestezi epidural transforaminal enjeksiyon ile kayboldu. Ayrıca hastaların 2’sinde (%0.2) yara yeri enfeksiyonu, 3’ünde (%0.3) pudendal nevralji, 1’inde (%0.1) retorperitoneal hematom daha nadir komplikasyonlar olarak izlendi.

Sonuç: Endoskopik lomber diskektomi güvenli ve etkili bir cerrahi yöntemi olsa da başlangıçta teknik olarak zorlayıcı bir tekniktir ve nispeten dik bir öğrenme eğrisine sahiptir. Bu nedenle cerrahlar ortaya çıkabilecek komplikasyonları ve bunların yönetimi hakkında bilgi sahibi olmalıdır.