Butterfly Effect Filmi Örneğinde Karşı Sinemanın Hollywood’da Dönüşümü


OZAN R. , Gürkan H.

GLOBAL MEDİA JOURNAL, cilt.4, ss.154-184, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 8
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: GLOBAL MEDİA JOURNAL
  • Sayfa Sayıları: ss.154-184

Özet

 

ÖZET

Bu çalışmanın amacı; anlatı açısından anaakım sinemanın karşısında duran “karşı sinema” kavramına açıklık getirmek; klasik anlatıyı benimseyen ve high concept filmler üreten Hollywood sinema endüstrisinin son yıllarda kendi bünyesinde üretilen filmlerinin bazılarının anlatı özellikleri açısından karşı sinema filmlerinin özelliklerini taşıyıp taşımadığını saptamaktır. Özellikle 1990’lı yıllar ile birlikte klasik anlatıyı benimsemeyen bazı Hollywood filmlerinin anlatılarının melezleştiğini, tür olarak ise belirsiz yeni tür/türler oluşturulduğunu, hatta türsüzleşmeye doğru gidildiğini söylemek mümkündür. Bu kapsamda, çalışma, yapısalcı analiz yönteminden hareketle Bordwell ve Thompson tarafından geliştirilen neoformalist yöntemi kullanmaktadır. Seçilen film ise, Butterfly Effect (Kelebek Etkisi) filmidir. Filmin sahneler ve olaylar şeklinde olay örgüsü bölümlenmiş ve bu kapsamda anlatı biçimleri, nedensellikleri, motivasyon, koşutluk, zaman, anlatı beklentileri ile Wollen’in belirlediği sinemanın “yedi ölümcül günahı” kapsamında değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler

 

: Klasik Anlatı, Modern Anlatı, Karşı Sinema Anlatısı, Postmodern Anlatı, Hollywood