Leptospirosis; Two Cases of Very Different Clinical Presentation


Creative Commons License

Doğan E. E.

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, vol.23, no.1, pp.63-68, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Leptospirosis  is  an  infectious  disease  which  has  an  increasing  prevalence  in  the  world. It  is  a  disease  that  has  symptoms  and  signs  on  a  wide  spectrum  ranging  from  a  clinical  picture  of  mild infectious  diseases  to  multi-organ  involvement.    Two  cases  that  presented  with  different  clinical  pictures.  The  first  case  presented  to  our  clinic  with  fever,  hepatitis,  liver  and  kidney  failure,  thrombocytopenia  and  disseminated  intravascular  coagulation  developed  during  the  follow-up.  The  case was able  to  recover  before  complications  developed  following  early  diagnosis,  proper  antibiotherapy and  supportive  care.  The  second  case  presented  with  pancytopenia,  pulmonary  involvement  and heart  failure  and  had  an  atypical  progress  for  leptospirosis;  the  disease  could  be  identified  thanks  to long-term  diagnostic  methods.  Both  cases  are  diagnosed  by  ELISA  tests  and  dark  field  microscopy. As treatment,  ampisilin  sulbaktam  is  used  and  both  cases  successfully  cured.  As  a  result,  multi-organ failure  or  atypical  progressed  case,  environmental  living  conditions,  contacts  with  animals  history must  be  examined  with  carefully,  zoontic  infections  such  as  leptospirosis  must  also  be  considered

Leptospiroz,  ülkemizde  ve  dünyada  sıklığı  giderek  artan  bir  enfeksiyon  hastalığıdır.  Hafif bir  enfeksiyon  hastalıkları  kliniğinden  multiorgan  tutulumuna  kadar  çok  geniş  bir  yelpazede  semptom  ve  bulgulara  neden  olabilir.  Bu  yazıda,  farklı  klinik  tablo  ile  başvuran  iki  olgu  sunulmaktadır. İlk  olgu,  kliniğimize  ateş  yüksekliği,  sarılık,  karaciğer  ve  böbrek  yetmezliği,  trombositopeni  ile  başvurmuş  olup,  izlemi  sırasında  dissemine  intravasküler  koagülasyon  gelişmiştir.  Erken  tanı,  uygun antibiyoterapi  ve  destek  tedavisi  sonrasında  komplikasyon  gelişmeden  iyileşmiştir.  İkinci  olgu  ise pansitopeni,  pulmoner  tutulum  ve  kalp  yetmezliği  ile  başvurmuş  olup  leptospiroz  için  atipik  bir seyir  izlemiş  ve  uzun  süreli  tanı  yöntemleri  neticesinde  saptanmıştır.  Her  iki  olguda  da  ELISA  testleri  ve  karanlık  saha  mikroskopisi  ile  tanı  konulmuştur.  Her  iki  olgunun  tedavisinde  ampisilin  sulbaktam  ampul  (1  g/6  saat  arayla)  uygulanmış  ve  iki  olguda  şifa  ile  taburcu  edilmiştir.  Sonuç  olarak, multiorgan  yetmezliği  ya  da  atipik  seyirli  olgularda  çevresel  yaşam  koşullar,  hayvanla  temas  öyküsü  dikkatlice  sorgulanmalı,  leptospiroz  gibi  zoonotik  enfeksiyonlar  akılda  tutulmalıdır.