Yeraltı Suyu Araştırmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar: Örnek Bir Çalışma


KARABULUT S. , TEZEL O. , Erkmen Ş., İmre N., ÖZÇEP F. , ÇAĞLAK F.

Türkiye 20. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, ss.497-500

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.497-500

Özet

Çalışma alanı olarak seçilen Kıraç Beldesi, İstanbul ili Esenyurt İlçesi sınırlarında kalmaktadır. Bu bölge farklı
jeolojik birimleri, yapısal süreksizlikleri ve mühendislik problemlerini içinde barındırmaktadır. Son yıllarda ilçe sınırları
içerisinde yeraltısuyu amaçlı yapılmış birçok jeofizik çalışma ve derin sondaj verileri bulunmaktadır. Bu bilgiler de çalışma
alanındaki fayların varlığı dikkat çekmektedir. Fay ve benzeri süreksizliklerin olduğu alanlarda çalışıldığında ise yeraltı suyu
aramaları farklı bir boyut kazanmaktadır. Jeotermal aramaları için vazgeçilmez ipucu bilgi olan fayın varlığı, tatlı su
aramalarında jeolojik ortamın özelliğine bağlı olarak yanılgılara neden olabilmektedir. Bu nedenle çalışma alanında ilk olarak
daha önceden açılmış su kuyularına ait bilgiler toplanmış ve bu bilgiler ışığında kuyulara ait sulara İstanbul Valiliği Halk
Sağlığı Laboratuarında Fiziksel (Renk, Bulanıklık vb.) ve Kimyasal (tuzıuluk, Alüminyum, İletkenlik, Demir vb) parametrelerin
belirlenmesi amacıyla deneyler uygulanmıştır. Mevcut kuyulardaki olumsuzlukları aşmak için çalışma alanında biri dizi
Jeofizik çalışma (4 noktada Düşey Elektrik Sondaj (DES) ve 2 profil hattı boyunca Elektrik Tomografi (ET)) yapılmıştır. Elde
edilen bilgiler ışığında daha önceden açılan sondajlarda karşılaşılan; debi, tuzluluk, koku ve kirlilik gibi problemlerin nedeni
belirlenmiş ve yeni açılacak muhtemel sondaj lokasyonu hakkında bilgiler elde edilmiştir.
District of Kırac where selected as the study area is within the boundaries of the province of Esenyurt in
Istanbul. This region has many different geological units, the structural discontinuities and engineering problems. Many
geophysical studies and deep drilling were conducted in order to purpose to geothermal investigation within the boundaries
of study area in recent years,This information indicates the presence of faults in the study area. If there are any fault or
similar discontinuities in study area, we focus on where groundwater is attempting to gain a different dimension.
Indispensable for the existence of the fault tip in geothermal resources, searching for fresh water may be recovered from
different characters depending on the nature of the geological environment. For this reason, pre-drilled water wells in the
study area than the first information about the water of the wells were collected and laboratory tests were carried out in the
light of this information. Then one of the series of studies in the field of geophysical studies (4 points Vertical Electrical
Sounding (VES) and electrical tomography (ET) along second profile) were performed. In the light of obtained information
from the soundings previously tried to overcome the problems.