Tüketime sunulan bazı hazır yemeklerin mikrobiyolojik kalitelerinin incelenmesi


ÇOLAK H., Ulusoy B. H., BİNGÖL E. B., Hampikyan H., MURATOĞLU K.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi. Aralık, 37(4):, vol.37, no.4, pp.225-233, 2007 (Peer-Reviewed Journal)