Katarakt cerrahisine yeni başlayan asistanların yaptığı vakaların, daha kıdemli asistanların ve deneyimli bir uzmanın yaptığı vakalarla ameliyat süresi,malzeme kullanımı, speküler mikroskopi ve ameliyat komplikasyonları açısından karşılaştırılması


Creative Commons License

Altınkurt E. , Sadık M. T. , Ergül E., Uğurlu A.

TOD 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

[PS-0170]

Katarakt cerrahisine yeni başlayan asistanların yaptığı vakaların, daha kıdemli asistanların ve deneyimli bir uzmanın yaptığı vakalarla ameliyat süresi,malzeme kullanımı, speküler mikroskopi ve ameliyat komplikasyonları açısından karşılaştırılması

Emre Altınkurt, Muhammet Talha Sadık, Elif Ergül, Adem Uğurlu
İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi,Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,İstanbul

AMAÇ: Asistanların yaptığı katarakt cerrahisi vakalarını,deneyimli bir uzmanın yaptığı vakalarla ameliyat süresi,komplikasyonlar,speküler mikroskopi ve malzeme kullanımı açısından karşılaştırmak.

GEREÇ-YÖNTEM: Tümü aynı uzman tarafından gerçekleştirilen 140 vaka ile yine tümü aynı uzmanın gözetiminde yapılan 147 asistan vakası çalışmaya dahil edildi.Tüm vakaların ameliyat süresi,kullanılan viskoelastik miktarı,ameliyat öncesi ve sonrası speküler mikroskopi değerleri,asistanların operasyon sırasındaki mikrocerrahi, wet lab ve simülatör deneyimleri ve yaşanan intraoperatif komplikasyonlar kaydedildi.3. yıl asistanları ile 4. yıl asistanlarının yaptığı vakalar uzman vakalarıyla ve kendi aralarında karşılaştırıldı.

SONUÇLAR: 3.yıl ve 4. yıl asistanlarının ve uzman vakalarının ortalama ameliyat süreleri sırasıyla 40.2±12.6, 28.9±12.3, 17.3± 12.1 dakika, komplikasyon oranları sırasıyla %29.2,%28.7,%8.7; arka kapsül perforasyonu oranları sırasıyla %13.5,%5.9,%2.1; postoperatif speküler miksroskopi değerleri ortalaması sırasıyla 2166 ± 343, 2301 ± 364, 2350 ± 364 hücre/mm²; kapsüloreksiste kullanılan viskoelastik miktarları sırasıyla 0,72 ± 0.21, 1.08±0.31, 1.38 ±0.53 tüptü. 3.yıl ve 4. yıl asistanlarının cerrahi sırasındaki vaka deneyimleri sırasıyla 6.1 ± 3.4 ve 34.1±8.8 vaka; simülatör ve wet-lab deneyimleri sırasıyla 6.3 ± 3.4 ve 1.7±1.9 saatti.

TARTIŞMA: Asistan vakalarında,uzman vakalarına göre, daha fazla komplikasyon ve arka kapsül perforasyonu yaşanmakta, kapsüloreksis sırasında daha fazla viskoleastik kullanılmaktadır.Asistan vakaları daha uzun sürmekte, asistanların mikrocerrahi tecrübesi arttıkça ameliyat süresi ve kullanılan viskoelastik miktarı azalmakta,tecrübeleri arttıkça komplikasyon oranı değişmemekte ancak arka kapsül perforasyonu sıklığı azalmaktadır.Asistan ve uzman vakalarının preoperatif speküler mikroskopi değerleri arasında fark yokken postoperatif speküler miksroskopi değerleri 3. yıl asistanlarının vakalarında uzman vakalarına göre daha düşüktür.

Anahtar Kelimeler: asistan eğitimi,fakoemülsifikasyon,komplikasyon,maliyet,speküler mikroskopi,süre