Toplumsal cinsiyet ve hemşirelik


Creative Commons License

TURAN N. , Öztürk A., Kaya H. , Aştı T.

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.4, no.1, pp.167-173, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi
  • Page Numbers: pp.167-173

Abstract

Gender discrimination in the community and almost every historical period in which an on going phenomenon. This distinction, creation and social differences in biological diversity over time, the conversion and separate roles for men and women is due to the description. Traditionally, social gender rules lead women to avoid success, strength and indepence while they lead men to avoid revealing their feelings and taking responsibilities in housework. Nursing, mostly preferred by women are affected by the society about gender. Care and nursing, has been defined with women over the centuries and as a profession for women. However, nursing improvements the individual, family and community health and protects disease and helps to improve, rehabilitates and increases the quality of life in each case is a profession aimed and can be applied without discrimination of gender by both gender in a professional.

Key Words: Gender, nursing, nursing care

Toplumsal cinsiyet ayırımı tarihsel süreç içerisinde hemen hemen her toplumda var olan ve günümüzde de devam eden bir olgudur. Bu ayırım, yaratılış ve biyolojik farklılıkların zaman içinde toplumsal farklılığa dönüşmesinden ve kadın-erkek için ayrı roller tanımlanmasından kaynaklanmaktadır. Geleneksel bakış açısı ile toplumsal cinsiyet ayırımı, kadını başarı, güç ve bağımsızlıktan uzaklaşmaya yöneltirken, erkeği duygularını açığa çıkarmaktan ve ev işlerinde sorumluluk almaktan kaçınmaya yöneltmiştir. Kadınların çoğunlukta olduğu hemşirelik mesleğinde de cinsiyet ayırımı geçmişte olduğu gibi günümüzde de etkisini sürdürmektedir. Bakım ve hemşirelik, yüzyıllar boyunca kadın ile birlikte tanımlanmış ve kadınlara özgü bir meslek olarak kalmıştır. Oysa ki hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumaya, geliştirmeye yardım eden ve hastalık halinde iyileştirme, rehabilite etme ve yaşam kalitesini her durumda yükseltmeyi hedefleyen bir meslek olup, cinsiyet ayrımı olmaksızın her iki cins tarafından da uygulanabilecek bir meslektir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, hemşirelik, hemşirelik bakımı