Handbook of the 5th World Congress and School on UniversalLogic


Creative Commons License

Bezıau J. (Editör), Ural H. Ş. (Editör) , Buchsbaum A. (Editör), Taşdelen İ. (Editör), Kamer V. (Editör)

Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, 2015

  • Basım Tarihi: 2015
  • Yayınevi: Mantık Derneği Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul