Kronik venöz ülserli hastalarda çoklu bandaj uygulamasının sonuçlarının değerlendirilmesi.


Creative Commons License

YANAR F., ÖZGÜR İ., GENÇ F. A., KURTOGLU M. H.

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 27 May 2012, no.137

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Kronik Venöz Ülser (KVÜ)’li hastalarda çoklu bandaj uygulamasının sonuçlarının değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Ocak 2006-Aralık 2011 tarihleri arasında eşlik eden belirgin arteriyel problemi olmayan (ayak bileği / kol sistolik basınç indeks>1), standart ülser bakımı uygulanan, 50 hasta (40 E, 10 K) prospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların tümünde çoklu bandaj (Profore®) uygulanmıştır, ayrıca 1gr/gün mikronize saflaştırılmış flavonoid fraksiyonu (Daflon® tb, Servier) kullanılmıştır. Ülsere alan ölçümü başvuru, 5.gün, 10.gün, 20.gün, 1.ay ve 2.ay planimetrik yöntemle yapılmıştır. Hastaların tümü ayaktan takip edilmiştir. Tamamen veya %95 iyileşen ülserli hastalara Klas III varis çorabı, cilt bakımı eğitimi ve ev egzersiz programı verilmiştir. Bulgular: Ortalama yaşı 45.3 (19-82) olan 50 hasta ve 58 bacakta ortalama ülser süresi 45 ay ( en az 2 ay – en çok 275 ay) ve başvuruda ortalama ülsere alan ölçümü 90.5cm2 ( en az 5.5cm2-en çok 331 cm2) olarak saptanmıştır. Ülsere alanlar başvuru, 5, 10, 20. günler, 1. ve 2. ay cm2 olarak takip edilmiştir. 2. ay tamamlandığında 50 bacakta tam iyileşme (%86.2), diğer 6 bacakta %95 iyileşme saptanmıştır (bilateral ülseri olan 1 hasta karaciğer yetmezliği nedeni ile kaybedildi). 2. aydan sonra bütün hastalarda Klas III (40-50 mmHg) varis çorabına geçilmiştir (Sigvaris®). Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları göz önüne alındığında, çoklu bandaj uygulaması, KVÜ’li hastalarda tedavi sürecini ve maliyeti azaltan konservatif bir yöntem olarak uygulanması güvenilir ve başarılıdır