Bir Negatif Dışsallık Örneği Olarak Uzay Çöplerinin Durumu


Çak M. , Emen T.

4 th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.893-901

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.893-901

Abstract

Uzay ekonomisi gün geçtikçe büyürken, yörüngedeki uzay çöpleri giderek sorun oluşturmaya başlamaktadır. Bir negatif dışsallık olarak tanımlanan bu sorun hem devletleri hem de uzay sektöründe faaliyet gösteren özel şirketleri etkilerken, kamu iktisatçıları şimdiye kadar pek az ilgi göstermişlerdir. Bu çerçevede çalışmada, öncelikle uzay çöpleri, hem kavramsal olarak hem de taşıdığı riskler bakımından tüm boyutlarıyla ele alınmakta, daha sonra, negatif dışsallık olarak tanımlanan bu sorunun kamu politikalarıyla nasıl çözülebileceği tartışılmaktadır. Çalışmanın sonuç kısmında ise, kamu müdahalesinin ve piyasa çözümlerinin etkinliği karşılaştırılmakta ve politika önerileri sunulmaktadır.