İspanyol Altın Çağ Tiyatrosu ve Bunun Türkiye'deki Durumu


COŞKUN ADIGÜZEL S. S., Kılıç E.

VI. Uluslararası Dilbilim ve Edebiyat Günleri/II. Uluslararası İspanyol ve Latin Amerika Edebiyatları, Kültürleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 09 May 2019, pp.38-39

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.38-39
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

THEATRE IN SPANISH GOLDEN AGE AND ITS RECOGNITION IN TURKEY

 

This study aims to focus on the importance of the theatre in Spanish Golden Age, which falls on the 16th and the first half of the 17th century and creates “the new comedia” by avoiding the imitation of classical tragedy, and on its recognition in Turkey. Playwrights which represent this kind of drama such as Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina will be mentioned briefly along with their works. Lope de Vega, who is one of the key figures of the time and influenced many writers, achieved the highest number of literary productions, as well as being the defining figure of the tecniques of “the new comedia” mingling tragedy with comedy, introducing a funny character at the most dramatic moments, making his characters speak according to their ages and social status, and establishing almost a fixed scheme of characters, etc. It is surprising to see that the number of his works translated into Turkish or represented on stage is far low in comparison with his importance and worldwide fame. Departing from the rare recognition of the theatre in Spanish Golden Age and the significance of Lope de Vega, we will shortly present our project on his play named “Fuenteovejuna”, which is carried out with the aim of raising recognition of the Spanish Golden Age in Turkey by translating, taking it to the stage and its possible extension to include other important plays of the time.

Keywords: Theatre in Spanish Golden Age, Lope de Vega, Fuenteovejuna, new comedia, Turkey, Project, drama. 

İSPANYOL ALTIN ÇAĞ TİYATROSU VE BUNUN TÜRKİYE’DEKİ DURUMU

 

Bu çalışmada, klasik trajedi taklidinden uzaklaşarak “yeni komedi” yaratıp kendi yolunu çizen ve XVI. ile XVII. Yüzyılın ilk yarısına denk gelen İspanyol Altın Çağı Tiyatrosu’nun öneminden ve bunun Türkiye’deki durumundan bahsedilecektir. Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, vb. gibi bu tiyatroyu temsil eden ünlü yazarlardan, bu yazarların başlıca eserlerinden kısaca söz edilecektir. Bu yazarlardan Lope de Vega en önemli olanıdır çünkü hem en fazla eser veren o olmuş hem de trajik olanla komediyi karıştırması, en dramatik anlarda komik bir karakteri oyuna dahil etmesi, kişilerini sosyal durumlarına ve yaşlarına göre konuşturması, neredeyse sabit bir karakter şeması oluşturması açısından “yeni komedi” tekniklerini belirleyici kişi olmuş, ardından gelen yazarları da etkilemiştir. Dönem eserlerinden hangilerinin Türkçeye kazandırıldığına, hangilerinin sahnelendiğine bakıldığında sayının çok düşük olduğu görülecektir. İspanyol Altın Çağ Tiyatrosunun Türkiye’de pek tanınırlığının olmamasından ve Lope de Vega’nın öneminden yola çıkılarak adı geçen yazarın Fuenteovejuna adlı eserinin projeleştirilmesine değinilecektir. Adı geçen dönem tiyatrosunun Türkiye’de tanıtılması amacıyla Fuenteovejuna çevirisi ve bunun sahnelenmesiyle gerçekleştirilecek projenin daha sonra, dönemin ünlü diğer eserlerini de kapsayacak şekilde sürdürülmesi amacına değinilecektir.

Anahtar kelimeler: İspanyol Altın Çağ Tiyatrosu, Lope de Vega, Fuenteovejuna, yeni komedi, Türkiye, proje.