Kars İlinde Kaşar Ticareti Yapan Firmaların Uyguladıkları Rekabet Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma


YILDIZ S., YILDIRIM B. F.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.7, pp.147-166, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of the research is to determine most strategies applied from kasar cheese firms in Kars. The type of research is descriptive and method for collecting data is questionnaire. As the results of research, kasar firms is to apply competitive strategies in that line: Quality Differentiation, Support Differentiation, İmage Differentiation, Differentiation, Design Differentiation, Focus on Differentiation, Price Differentiation, Overall Cost Leadership, Focus on Cost and non-Differentiation. 
Araştırmanın temel amacı, Kars ilinin Marka Kent olmasındaki temel rekabet sürücüsü olan Kaşar ürününün piyasaya sunumunda hangi stratejilerin daha yüksek düzeyde uygulandığının belirlenmesidir. 
Araştırmanın türü tanımlayıcı nitelikte olup, veri toplama tekniği ankettir. Araştırmanın bulgularına göre, Kaşar işletmelerinin temel rekabet stratejilerinin sırasıyla: Kalite Farklılaştırma, Destek Farklılaştırma, İmaj Farklılaştırma, Farklılaştırma, Tasarım Farklılaştırma, Farklılaştırma Odağı, Fiyat Farklılaştırma, Maliyet Liderliği, Maliyet Odağı ve Farklılaştırmama stratejisi olduğu ortaya çıkmıştır.