İdari Yargılama Usulünde Davaya Müdahale


Yasin M.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.69, no.1, pp.437-451, 2011 (Peer-Reviewed Journal)