Yılmaz, S. ve Boztuğ, D., 1991, “Hekimhan-Hasançelebi (KB Malatya) yöresindeki Kuluncak ofiyolitli karışığı üzerinde çökelen Üst Kretase klastiklerinin kil mineralojisi,“ Mahmut Sayın Kil Mineralleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Çukurova Üniv., Adana .


YILMAZ ŞAHİN S. , Boztuğ D.

Other, pp.95-109, 1991

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 1991
  • Page Numbers: pp.95-109