"Çocukluk yaş grubu gastroenteritlerinde rotavirus sıklığının belirlenmesi.” Klimik Dergisi. :


KOCAZEYBEK B. S.

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ DERGİSİ, pp.48-51, 2011 (Peer-Reviewed Journal)