Saros Körfezinde (Kuzey Ege) Sismik, Gravite ve Manyetik verilerinin Güncel Bentik Foraminiferlerin varlığı ile deneştirilmesi


ALBORA A. M. , MERİÇ E., Avşar N., UÇAN O. M.

Uygulamalı Yerbilimleri, cilt.5, sa.2, ss.5-15, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Uygulamalı Yerbilimleri
  • Sayfa Sayıları: ss.5-15

Özet

Bu çalışmada, Çanakkale boğazı ve Gelibolu Yarımadasında kalan Saros Körfezi incelenmiştir. Saros Körfezi hakim fay sistemlerinin morfolojik etkisiyle Ege denizine doğru gittikçe derinleşen bir özellik gösterir. Körfezin su sıcaklığı yaklaşık olarak (14 0C)  bazı mevsimlerde sıcaklık daha alt seviyelere kadar düşebilir (yazın;0.56-22.80 0C kışın; 9.80-10.86 0C). Bazen tuz oranlarında farklılıklar gözükmektedir. Kışın sudaki tuzluluk oranı (%o 34.47-36.95), yazın (%o 34.10-38.60) civarındadır. Körfezin tektonik haritasını çıkartmak amacıyla bölgenin gravite ve manyetik anomali haritalarına Hücresel Yapay Sinir Ağı (HYSA) yöntemi uygulanmıştır. Bu tekniğin kullanımı ile Saros Grabeni’nin ve bölgedeki birçok fayın ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Gravite ve Manyetik yöntemlerden elde edilen faylar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) bu bölgede yapmış olduğu derin sismik kayıtlarla karşılaştırılmıştır. Yine, çalışmada faylanmalarla oluşan sıcak su  akıntılarında yaşayan bazı canlı türlerinin faylarla olan ilgisi araştırılmıştır.

This study has been realized in the Saros Bay, located between Gelibolu Peninsula to the north of Canakkale Strain “Dardenelles” and Korudag Massive, extending toward the thrace. The Gulf of Saros, morphologically in great scale dominated faulting system, has a deep marine character and is one the deepest parts of the Aegean Sea. Although the water temperature of gulf is approximately same (140 C) season in the bottom, it changes at the surface water, from summer (0.56-22.80 0C) to winter (9.80-10.86 0C). Also, salinity shows similar at the surface of water during winters (%0 34.47-36.95), and summers (%0 34.10-38.60). We have applied Cellular Neural Networks (CNN) to gravity and magnetic anomalies in order to obtain tectonic map of the region. We aim to derive various faults in Saros graben.  The results of CNN approaches are compared to deep seismic results of Turkish Petrolium Organisation (TPAO).  The correlation between the concentration of underground living structures and faults coordinates are evaluated.