Entrepreneur as a Human Factor of Production


HACIOĞLU V. , ŞENER S.

III. International Entrepreneurship, Employment and Career Congress, Muğla, Turkey, 12 - 15 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey

Abstract

The neoclassical growth models design the production function as a black box in which the complex process of production is simplified with factors of capital and labor whilst technology is exogenous. This black box approach to production function disregards the power and effect of innovative entrepreneur as an intangible capital of economic growth. In the relevant literature, researches towards the integration of innovative entrepreneur into the endogenous growth models continue with an increasing effort and interest. In this paper, wetry to disentangle the productive forces of entrepreneurship from other factors of production and search the groundwork in a theoretical plan that is necessary for ahuman capital approach to innovative entrepreneurial activity by analyzing the economic structure of dynamic disequilibrium conditions.

Neoklasik büyüme modelleri üretim fonksiyonunu karmaşık üretim sürecinin sermaye ve emek faktörleriyle basitleştirildiği ve teknolojinin dışsal olduğu bir kara kutu olarak tasarlamaktadır. Üretim fonksiyonuna bu kara kutu yaklaşımı, yenilikçi girişimciningayri maddi bir sermaye olarak gücünü ve etkisini göz ardı etmektedir. Konu ile ilgili literatürde yenilikçi girişimcinin içsel büyüme modellerine entegre edilmesine yönelik araştırmalar artan bir çaba ve ilgi ile devam etmektedir. Bu makalede, girişimciliğin üretici güçlerini diğer üretim faktörlerinden ayrıştırarak dinamik dengesizlik koşullarındaki iktisadi yapıyı analiz ediyor ve yenilikçi girişimcilik faaliyetlerine yeni bir beşeri sermaye yaklaşımı için gereken altyapıyı teorik planda oluşturmaya çalışıyoruz.