Fettâhî-yi Nişâbûrî ve Hüsn-i Dil Adlı Eserinin Türcümesi


NUHOĞLU G.

Şarkiyat Mecmuası, no.8, 2006 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2006
  • Title of Journal : Şarkiyat Mecmuası