Video sunum: Anterior blefaritli bir olgunun kirpiklerinin mikroskopik incelemesinde görüntülenen demodex folliculorum akarları.


Altınkurt E. , Müftüoğlu O.

Other, 2014

  • Publication Type: Other Publication / Other
  • Publication Date: 2014

Abstract

[VID-13]

Anterior blefaritli bir olgunun kirpiklerinin mikroskopik incelemesinde görüntülenen demodex folliculorum akarları

Emre Altınkurt1, Orkun Müftüoğlu1, Ayşe İstanbullu Tosun2
1Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı,İstanbul
2Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı,İstanbul

Amaç:Anterior blefariti olan bir olgunun kirpik diplerinde demodex folliculorum akarı olup olmadığını incelemek

Gereç-yöntem:İki yıldır kızarıklık,kaşıntı şikayetleriyle dört kez topikal antibiyotik ve steroid tedavisi almış ancak tedaviyi bıraktıktan sonra şikayetleri tekrar başlamış olan 34 yaşında anterior blefaritli kadın bir hastanın her iki alt ve üst kapaklarından steril bir pensetle diplerinde silindirik kepeklenme olan altı adet kirpik alındı.Kirpikler lama alındıktan sonra serum fizyolojik damlatıldı ve üzerlerine lamel kapatılarak ışık mikroskobunun 400 büyütmesi altında incelendi.

BULGULAR: Kirpiklerden beşinde hareketli demodex folliculorum akarları saptandı.Kirpiklerden birinin gövdesindeki dört adet akarın tutundukları yerlerden ayrılarak kirpik folikülüne doğru ilerledikleri ve foliküle tutundukları görüntülendi.

SONUÇ:Kronik anterior blefariti olan hastalarda kirpik diplerinde demodex folliculorum akarı bulunabilir.Yaş ile görülme sıklığı artan ve sebum ile beslenen bu akarların blefarit patogenezindeki etkileri tartışmalıdır.Demodex foliculorum'un esansiyel bir yağ asidi olan çay ağacı yağı ile kaybolduğunu bildiren çalışmalar vardır.Kronik anterior blefarit,göz hastalıkları polikliniklerinde en sık karşılaşılan hastalıklardan biridir ve tedavisinde demodex foliculorum akarının varlığı da akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: anterior,blefarit,brevis,demodex,folliculorum,kirpik