Vergi Hukukunda Tanık Delili: Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Vergi Yargılamasında Uygulanabilirliği


Rençber A.

7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 27 April - 29 May 2021, pp.65-82

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.65-82

Abstract

Vergi Usul Kanunu 3. maddesinde vergiyi doğuran olay ile ilişkisi tabii ve açık bulunan tanık ifadesinin vergi hukukunda bir ispatlama aracı olduğunu belirtmiştir. Vergi uygulaması da bu yönde ilerlemekte özellikle inceleme aşamasında vergi doğuran olay ile ilişkisi olan tanıklar dinlenmekte ve bu tanık beyanları inceleme raporları kapsamında dava dosyalarına da girmektedir. Ancak İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda “tanık” deliline ilişkin bir hüküm bulunmaması nedeniyle bu tanıkların mahkemede dinlenmesi vergi mahkemelerince kabul edilmemektedir. Tanık delilin Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş olması ancak bu delile ilişkin ne Vergi Usul Kanunu’nda ne de İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda hiçbir düzenleme olmaması birçok hukuka aykırılığın doğmasına neden olabilmektedir. Bu makalede de tanık delili değerlendirildikten sonra temelde bu hukuka aykırılıkların neden ortaya çıktığı tespit edilecek; bu hukuka aykırılıkların giderilebilmesi için Ceza Muhakemesi Kanunu’nun vergi yargılamasında uygulanıp uygulanamayacağı, uygulanacak ise mevcut uygulamada neleri değiştireceği değerlendirilecektir.