Orman yollarının dinamik CAD programları ile planlanması


AKGÜL M., ESİN A. İ.

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.125

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kahramanmaraş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.125
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

 

Functional planning of forest roads has increased in importance in the context of eco-friendly forestry consideration developing in recent years.  Design standards and criteria of forest roads serving various functions in the planning stage, have been changing according to purpose of the project and different criteria and restrictions are in need of for each stage of project. These restrictions show differences both in term of drawing styles and geometric standards.  Various software products are used in the stage of forest road planning.  Finishing the design and planning stages more successfully and effectively a software support having the ability of dynamic data processing as auto-updating revisions on any part of the projects to whole of the project by designers, is needed.  In the study, AutoCAD Civil 3D software that has been used effectively in highway planning, tested about sufficiency on forest road’s planning stage.  Finally styles were created for serving different purposes of forest roads. 

Son yıllarda gelişmekte olan çevreye duyarlı ormancılık anlayışı kapsamında orman yollarının fonksiyonel olarak planlamasının önemi artmıştır. Bu bağlamda, planlama aşamasında çeşitli fonksiyonlara hizmet eden orman yollarının, tasarım standartları ve kriterleri projenin amacına göre değişebilmekte ve projenin her bir aşaması için farklı ölçüt ve kısıtlamalara gereksinim duyulabilmektedir. Bu kısıtlamalar hem geometrik standartlar hem de çizim stilleri açısından farklılık gösterebilmektedir. Orman yollarının planlanması aşamasında farklı yazılımlar kullanılmaktadır. Bu tasarım ve planlama sürecinin daha başarılı ve etkin bir şekilde tamamlanması için farklı tasarım kriterlerine cevap verebilecek, tasarımın herhangi bir bölümünde veya aşamasında tasarımcının yapacağı değişikliklerin etkisinin eş zamanlı olarak projenin tamamı üzerinde güncellenmesini sağlayacak dinamik veri işleme yeteneğine sahip bir yazılıma ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmada karayollarının planlanmasında etkin bir şekilde kullanılan AutoCAD Civil 3D yazılımının orman yollarının planlanması aşamasındaki yeterliliği sınanmış ve farklı kullanım amaçlarına hizmet eden orman yolları için stiller ortaya konulmuştur