Adölesan Çağı Öğrencilerde Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi


DEMİREZEN E. , COŞANSU G.

STED Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.14, no.8, pp.174-178, 2005 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 8
  • Publication Date: 2005
  • Title of Journal : STED Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
  • Page Numbers: pp.174-178

Abstract

Today, young people are facing various biological and psychosocial health problems. However, unhealthy eating behaviors and related health problems are at the first rank. The purpose of this study descriptive study was to evaluate dietary pattern in adolescence schoolchildren (n: 638), 11- 17 years of age, in a low socioeconomic area. Data were evaluated via questionnaire and dietary pattern were evaluated with the Dietary Pattern Index (DPI). Most students (%99.8) were found to be at risk for dietary pattern, risk was signifactly higher in boys (x2: 10.5; p=0.03). Mean DPI were higher in boys (10.33±3.35) than in girls (9.77±3.13) (t: 2.15; p = 0.03). In general dietart patterns were found to be significant in this group, results indicate the need for evaluating dietary pattern in adolescence and implement school based healthy eating programs.

Günümüzde gençler biyolojik ve psikososyal pek çok sağlık sorunu ile karşı karşıyadır. Ancak bunların arasında sağlıksız ve dengesiz beslenme alışkanlığı buna bağlı olarak gelişen hastalıklar ilk sıralarda yer almaktadır. Bu tanımlayıcı çalışmada, sosyoekonomik yönden düşük bir bölgede 11-17 yaş grubu öğrencilerin (n:638) beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Veriler anket formu ile alınmış, bu kapsamda beslenme alışkanlıkları Beslenme Alışkanlıkları İndeksi (BAÝ) ile değerlendirilmiştir. Buna göre öğrencilerin %99.8'i beslenme alışkanlıkları yönünden farklı derecelerde riskli bulunmuştur. Erkeklerde bu risk düzeyi kızlara göre daha yüksektir (x2: 10.5; p=0.03). Yaş grubu ile birlikte beslenme risk düzeyi de artmıştır (r:0.13; p = 0.002). Erkek öğrencilerin BAÝ'si ortalaması (10.33±3.35) kızlara göreı(9.77±3.13) anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (t:2.15; p = 0.03). Genel anlamda çalışma grubunda yer alan adölesanların beslenme alışkanlıkları yönünden risk taşıdığı ve riskli davranışların erkek öğrencilerde daha fazla olduğu belirlenmiştir. Bulgular, adölesanlarda beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesinin önemine ve sağlıklı beslenme alışkanlıkların kazandırılmasına yönelik okul temelli sağlık eğitim programlarına olan gereksinimi ortaya koymaktadır.