Istikhara and Dreams -Learning About the Future Through Dreams-


AYDAR H.

23nd Annual Conference of the International Association for the Study of Dreams, 1 - 04 June 2006, ss.25-26

  • Sayfa Sayıları: ss.25-26

Özet

İstihare, Arapça bir kelime olup, hayır dilemek anlamına gelir. Kavram olarak ise, bir işin sonunun hayırlı olmasını Allah’tan dilemektir. Ancak bunun için bazı ritüellerin yapılması gerekli görülmüştür. Namaz kılmak dileğiyle ilgili dua etmek ve duanın ardından yatıp, dilekle ilgili rüyasında bir işaret almak gibi. İslam geleneğine göre, bir kişi yapıp yapmamak konusunda tereddüt ettiği önemli bir iş hususunda kesin karar vermek için, önce iki rekat namaz kılar, ardından şöyle dua eder: “Allah'ım, senden, hakkımda hayırlı olanı bana bildirmeni, bana güç vermeni niyaz ederim. Çünkü sen güçlüsün, bense güçsüzüm. Sen bilensin, ben ise bilmem. Gaybın bütün sırlarını bilen sensin. Allah’ım, eğer. şu işimin (işini söylersin). sonucu benim dinim, hayatım, âhiretim için hayırlı ise, bu işi bana kolaylaştır ve nasip et. Eğer. şu işimin (işini söylersin) sonucu, benim dinim, hayatım, âhiretim için hayırsız ise, beni o işten soğut, uzaklaştır ve nasip etme. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut eyle” Bu dua ile bu işi kendisi için hayırlı kılmasını Allah’tan diler, ardından da uykuya dalar. Rüyasında beyaz veya yeşil renkleri; din büyüklerini yahut huzur ve sükunet veren, hoşa giden hayırlı ve güzel şeyler görse, bu işin hayırlı olduğuna karar verir ve onu gönül rahatlığı içinde yapar; siyah mavi, sarı veya kırmızı renkler yahut sevilmeyen tipler, tiksinti veren, çirkin şeyler görür ise o zaman bu işin kendisi için hayırlı olmadığına karar verir ve onu yapmaktan vazgeçer. İşte bu, İslam geleneğinde “istihare” olarak bilinir. Bazı Müslüman alimler, buna , istihareden önce günahlarından dolayı tevbe etmek, bu işi gece yapmak, yatağa uzanırken sağ yanı üzere yatmak, sağ yanağını sağ avucunun üstüne koymak gibi daha başka ritüeller de ilave etmişler ve istiharenin buna göre yapılmasını gerekli görmüşlerdir.

İstihare aynı zamanda bir “geleceği önceden öğrenme” girişimidir. Nitekim istihare yapan kişi, sonucu hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmadığı bir eyleminin, hayır mı şer mi olacağını, rüyasında gördüğü nesnelere bakarak öğrenmiş olur. Bu yönüyle istihareyi, daha önceki toplumlarda yaşanmış olan bazı anlayışlarla mukayese etmek mümkündür.

Dini kurallara göre yaşamaya özen gösteren Müslümanlar ve özellikle de tasavvufi çevreler, eskiden olduğu gibi bugün de istihareye çok önem verirler.

Bu anlayışın dini referanslarda yer alıp almadığı hususuna gelince, iki rekat namaz kılıp dua etmek kısmı, pek çok hadis kaynağında mevcuttur. Ancak duadan sonra uykuya dalmak, rüyasında gördüğüne göre işi hakkında karar vermek şeklindeki ritüeller ve bunların dışında kalan bazı ilaveler, güvenilir hadis kaynaklarında yer almamaktadır. Bunlar daha çok rüya konusunu işleyen bazı özel kitaplarda bulunmaktadır.

ıstikhara as an Arabic word means to wish beneficial. Terminologically, it means to wish the consequences of an issue to be useful for him.   But it is required for this to do some rituals, such as worshiping, praying about what he wishes then sleeping and taking a sing. According to Islamic tradition, a person firstly prays for his job which he hesitates to do and then says: “My Lord, I ask you to inform me what is beneficial and make me strong. Since you are powerful, but I am not. You know but I do not. You are who know all secrets. My Lord if my task (you are saying your specific task) is beneficial for my religion, my life and my afterlife, make it easier and my destiny. If that task (you are saying your specific task) is bad for my religion, my life or my afterlife, make me lose my desire, send me away and do not it my destiny. Wherever, predestine on me the useful things. Later make me happy with this.” He wishes from Allah to make this task beneficial to him and then go to sleep. If he sees on dream white and green colors, the great religious persons or something that give peaces, like desirable, useful and good he decide this task is beneficial for him and do it contentedly. If he sees on dream black, blue and red colors, or unwelcome persons or bad things which is disgusting, he decide this task is not beneficial for him and give up to do it. That is Istikhara known in Islamic tradition. Some Muslim scholars add on this some extra rituals like forswearing for his sins, doing in night, sleeping on right shoulder and putting his right cheek on right hand palm. For them these rituals are necessary for Istikhara.

Istikhara is, at the same time, an attempt to predict of future. As a matter of fact , who do Istikhara learns if the unknown consequences of a thing is beneficial for him by looking at the items in his dream. In this regard, it can be possible to compare the Istihare with some understandings which was practiced in previous societies.

Pious Muslims and especially mystical circles now give great importance to Istihara as they did in past.

In the term of existence in the religious source, two parts, to worship and to wish exist in lots of Hadith sources. But the rituals like to sleep after praying and to decide according to see in dream and others do not exist in reliable hadith sources. They are exist in such a king of special works on dreams.