Psikiyatrik Hastalıkların Kümeleme Algoritmaları İle Tespiti


Emre İ. E. , Taş C., Erol Ç.

7th International ManagementInformation Systems Conference, 9 - 11 Aralık 2020