UZAKTAN EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ


DEMİR E.

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.39, ss.1, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

Günümüz öğrenme süreçlerinde uluslararası sınırlar ortadan kalkmış; bilgiye ulaşmak, bilgiyi elde etmek ve bilgiyi kullanmak kolay bir faaliyet hâline gelmiştir. Bu öğrenme-öğretme süreci İnternet olarak adlandırılan sanal dünya kurgusu üzerinde gerçekleştirilmektedir. Her ne kadar bu öğrenme-öğretme süreci sanal olarak ifade edilse de bilgiyi her anlamda edinme somut bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda sınırları belirlenmiş bir disiplin hâline gelen bu süreç uzaktan eğitim olarak adlandırılmaktadır. Bu öğrenme-öğretme yönteminde, e-içerik, öğrenme yönetim sistemi, sanal sınıf, ölçme-değerlendirme kavramları temel bileşenler karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda bu bileşenlerle birlikte uzaktan eğitimin çok yönlü tanımı, modelleri, özellikleri ve uzaktan eğitimin gerçekleşmesindeki roller hakkında genel bir bilgi verilmiştir.

 In today's learning process the international borders have disappeared and to obtain information and knowledge become an easy process. The teaching-learning process takes place on the virtual world which is called Internet. Although this teaching-learning process was expressed as virtual, the information acquisition in every sense emerges as a concrete consequence. In this teaching-learning method namely e-learning, the "Internet-computer-learning-teaching" concepts have been intertwined. In this study, distance education (e-learning, online education) will be emphasized that have the flexibility of time and speed of learning as well as gives the students the responsibility for their own learning. The learning management system which is a component of e-learning, will be described in detail.