Taş Ocaklarında Kayaç Kalitesinin Değişimi ve Ocak Yerlerinde Mühendislik Jeolojisi Araştırmalarının Önemi


TUĞRUL A., YILMAZ M.

Kapadokya Yöresinin Jeolojisi Sempozyumu, Niğde, Turkey, 17 - 20 October 2007, pp.152-164

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.152-164
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Expected quality of rocks that have been used in many areas, such as concrete and cement raw material, asphalt and embankment aggregates, railway ballast, change according to their using areas. In many quarry area there are changes in some parameters in very short distances such as; composition and texture of rock, organic material and shell content, effect of structural characteristics on rock quality, different weathering types and their products, dangerous substances related with origin of rocks etc. That’s why, to determine changes in rock quality by conducting engineering geological studies have important role in quarry planning before quarrying. The aim of this study; is to attract attention to objections related with quarries without engineering geological studies before opening. Therefore, engineering geological studies that should be conducted in location of the quarries were mentioned.

Beton ve çimento hammaddesi, asfalt ve dolgu agregası, demiryolu balast malzemesi vb. olarak birçok alanda kullanılan kayaçların kullanım alanlarına göre beklenen kaliteleri farklıdır. Birçok taş ocağında, kayaçların bileşim ve dokuları, organik madde ve kavkı içeriği, yapısal unsurların kayaç kalitesine etkisi, ayrışma dereceleri ve ayrışma ürünleri, kayaçların kökeni ile ilgili zararlı bileşenler vb. unsurların çok kısa mesafelerde değiştiği bilinmektedir. Bu nedenle, ocaklarda işletim öncesi mühendislik jeolojisi araştırmalarının yapılması ile bu alanlarda bulunan kayaçların kalite değişimlerinin belirlenmesi, ocak üretiminin planlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu bildirinin amacı; ayrıntılı jeolojik araştırmalar yapılmadan açılacak ocaklar ile ilgili sakıncalara dikkati çekmektir. Bu bağlamda, ocak alanlarında yapılması gereken özel mühendislik jeolojisi araştırmalarına değinilmiştir.