KIRGIZİSTAN'DA DİNDARLAŞMA


AYDAR H.

Başak Yayınları, İstanbul, 2009

  • Basım Tarihi: 2009
  • Yayınevi: Başak Yayınları
  • Basıldığı Şehir: İstanbul

Özet

Bu kitap Kırgızistan'da dindarlaşma durumunu işleyen ilmi bir kitaptır. Kitapta Kırgızistan'daki dindarlaşma düzeyi, Araşan İlahiyat Fakültesi öğrencilerine uygulanan anketlerde elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak işlenmiştir. Fakülte öğrencileri Kırgızistan'ın her bölgesinden oldukları için, elde edilen sonuçlar bir ölçüde bütün Kırgızistan'daki durumu da göstermektedir. Bu cümleden olarak Kırgız halkının namaz, oruç gibi ibadetleri ifa etme düzeyleri, Kur'an bilme ve okuma durumları, dini inanç ve anlayışları, nikah, cenaze gibi merasimlerdeki dini uygulamaları vs. kitapta ortaya konmuştur. Ayrıca içki, sigara, nasibay gibi zararlı alışkanlıkları kullanma düzeyleri de ele alınmıştır. Kırgızistan'da faaliyet gösteren dini gurup ve cemaatler, bunların Kırgız halkı üzerindeki etkinlikleri, Kırgız halkının bunlara ilgisi vs. de işlenen konulardandır. Bu arada Araşan İlahiyat Fakültesi öğrencileri esas alınarak, Kırgızistan'daki ailevi sorunlar, ekonomik problemler, gelir dağılımı, aylık harcama miktarları, ülkedeki sağlık problemleri vs. de incelenmiştir. Kırgız halkının dini eğitim kurumlarına olan ilgileri, din adamlarını tanıma düzeyleri gibi konular da kitapta işlenmiştir. Bütün bu açılardan kitap, Kırgızistan'ın bir nevi din haritasını gözler önünde sermektedir. Bundan dolayı eser, Kırgızistan ve bölgedeki diğer ülkelerdeki din anlayışını, halkın dine olan ilgisini vs. öğrenmek isteyen herkesin mutlaka okuması gereken bir kitaptır.