Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Kırcaali’den Kesitler (1885-1918)


Creative Commons License

Kocatürk Ö.

Balkanlarda Türk Kültürü: Bulgaristan Örneği Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, no.23, ss.134-155