ÇOCUKLUK ÇAĞINDA UZAMIŞ ATEŞİN PARAZİTER BİR NEDENİ: KALA-AZAR


Creative Commons License

Kaba Ö., Baykan C., Sarı Yanartaş M., Günyel B., Tuğcu D., Hançerli Törün S., ...More

42. Pediatri Günleri, İstanbul, Turkey, 13 - 16 September 2020, pp.43

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.43
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ: Leishmaniazis, Phlebotominae (tatarcık sineği) cinsinin vektörlüğü ile insana bulaşan intraselüler bir protozoan olan Leishmania spp. ile meydana gelir. Burada; bu hastalık için endemik bölgeden uzamış ateş, kilo kaybı ve splenomegali ile başvuran bir olgu sunulmaktadır.

OLGU: Öncesinde sağlıklı iki yaş on aylık erkek hasta, 1 aydır aralıklı olarak devam eden ateş ve tartı kaybı ile dış merkeze başvurmuş. Pansitopeni saptanması sonucunda yapılan serolojik testleri negatif ve kemik iliği örneklemesi normal raporlanan hasta şikayetinin devam etmesi nedeniyle tarafımıza yönlendirilmiş. Geliş muayenesinde 40 ℃ ateş ile yaklaşık 4 cm kadar palpabl yumuşak kıvamlı, düzgün kontürlü splenomegalisi ve 1 cm de hepatomegalisi olan hastanın; hemogramında pansitopeni ve akut faz reaktanlarında yükseklik mevcuttu. Hastadan kültür örnekleri ile birlikte viral serolojiler ve Brusella açısından tetkikler gönderildi. Ateşi devam eden hastada makrofaj aktivasyon sendromu ön tanısıyla bakılan; ferritin ve trigliserid düzeyinin yüksek, fibrinojen düzeyinin ise alt sınırda saptanması üzerinde hastanın kemik iliği aspirasyonu tekrarlandı. Kemik iliği yaymasında amastigotları görülen hastaya viseral leishmaniazis tanısı konarak 3mg/kg/gün dozunda liposomal amfoterisin B tedavisi başlandı. Tedavinin ikinci dozundan itibaren ateşi ile splenomegalisi gerileyen ve laboratuvar parametreleri tamamen normale dönen hasta şifa ile taburcu edildi.

SONUÇ: Tanıda gecikme olması halinde; makrofaj aktivasyon sendromuna komplike olabilen ve mortalite riski artan bu hastalık; ülkemizin endemik bir bölge olması nedeniyle, uzamış ve odağı bulunamayan ateş, organomegali ve pansitopeni tablosunda mutlaka akla gelmelidir.