A Pilot Study of Country of Origin Effect on Buying Behavior of University Students


Creative Commons License

BORAN T.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.1-10, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-10

Özet

Tüketicilerin satın alma davranışları son yıllarda en çok araştırılan konuların içinde yer almaktadır. Tüketicilerin satın alma süreçlerine odaklanılarak araştırılan konulardan biri ‘orjin ülke etkisi’ kavramı olarak bilinmektedir. Gerçekleştirilen birçok araştırma, orjin ülke etkisi’nin tüketicilerin satın alma süreçlerinde ikna ve satın alma sonrasında değerlendirmeleri üzerinde etkili olduğunu aktarmaktadır. Tüketici etnosentrizmi de, orjin ülke etkisi araştırmalarında önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu bilgilerden hareketle bu araştırma; Türkiye’de üniversite öğrencilerinin (gençlerin) satın alma davranışlarında orjin ülke etkisi farkındalıklarını saptamaya yönelik gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, bir ürünün üretildiği ülkenin, gençlerin satın alma davranışları üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Örneklem olarak, daha bilinçli bir grup olduğu düşünülen, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencileri belirlenmiştir. Örneklem, Türk gençliğinin tamamını temsil etmemektedir. Ancak araştırmanın, Türk tüketicisinin (farklı sosyal paydaş grupları bazında) Türk markaları ve yabancı markalara yönelik satın alma davranışlarına yönelik gerçekleştirilecek yeni araştırmalar için farklı bir bakış açısını ve önemli bir veri sağladığı düşünülmektedir. Orjin ülke etkisi konusunda ülkemizde yapılmış araştırma sayısının çok az olduğu bilinmektedir. 

The buying behaviour of consumers is one of the most commonly researched subjects in marketing. ‘Country of origin effect’ (COO) is one of the key concepts casting light on the purchasing process of consumers. Many studies have shown that COO effect is vital for the buying process, persuasion and product evaluation. Consumer ethnocentrism is another important factor in the domain of COO effect studies. In light of this information, this study intends to find out COO effect awareness in the buying behavior of university students in Turkey. The purpose of this research is to show how a country’s products affect the buying behavior of young consumers in Turkey. Students of Istanbul University Faculty of Communication Public Relations and Advertising Department were employed as a sample because they are considered to be a more conscious group. Though the current sample does not represent all Turkish youth, further research can be conducted concerning Turkish products and the purchasing prejudices of different social shareholders. Such research would be important for understanding the behavior of Turkish consumers towards both Turkish and foreign brands since there is limited research on the COO effect in current Turkish literature.