Muhasebe Meslek Mensupları ile İşletme Yöneticileri Arasında Yaşanan İletişim Sorunları ve Çözüm Önerileri


SARIOĞLU K.

24. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 17 - 30 Nisan 2005, ss.221-236

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.221-236

Özet

Gerek muhasebe ders kitaplarında, gerekse finansal tabloların hazırlanışı ile ilgili kuralları belirleyen kuruluşlarca, finansal tablo kullanıcıları, içine tüm kamuoyunu da alacak şekilde listelenmektedir. Yazara göre artık neredeyse bir gelenek halini almış bu yaklaşım, ilk okunduğunda okuyucuya işletmelerdeki muhasebe bilgi sistemlerinin, finansal tablolarla ne kadar geniş bir kesime yarar sağladığını düşündürmektedir. Bu düşüncenin muhasebe meslek mensupları ve muhasebe eğitimcileri arasında yaygın olduğu savunulabilir. Ancak kendi mesleğinde uzman olmasına rağmen hiç muhasebe öğrenimi görmemiş üst düzey yöneticiler finansal tablolardan beklenen yararı gerçekten sağlamakta mıdırlar? “Bu finansal tablolarla işletmemizin kâr ettiğini söylüyorsunuz. Peki bu para nerede söyler misiniz?” ya da “Para kazandığımızdan eminim, ama sizin hazırladığınız finansal tablolar zarar ettiğimizi gösteriyor bu nasıl olur?” ve bunlar gibi soruların üst düzey yöneticiler ya da işletme ortakları tarafından muhasebe meslek mensuplarına sorulması ender rastlanılan bir durum değildir.[1]

 

            İki tarafın aralarında yaşadıkları yukarıda verilen örnekteki gibi iletişim sorunlarının nedenleri konusunda nasıl bir görüşe sahip oldukları, söz konusu problemlerin giderilmesi için araştırılması gereken bir husustur.

 

            Bu amaca yönelik olarak planlanan araştırmanın amacı işletme yöneticileri ile muhasebe meslek mensupları arasındaki finansal tabloların anlaşılırlığı ile ilgili yaşanan iletişim sorunlarının ve bunların olası nedenlerinin tespit edilmesidir.

 

            Kanı araştırması niteliğindeki bu araştırma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda muhasebe meslek mensupları ile yapılacak bir odak grubu toplantısında finansal tablolarla ilgili bilgisi sınırlı işletme yöneticileri ile iş ilişkilerine yaşanan problemler belirlenecektir. İkinci kısımda internet kullanıcısı finansal tablo ilgilileri ile yapılan bir anketin verileri analiz edilerek, iktisadi ve idari bilimler dışında bilim dallarında yüksek öğrenim görmüş işletme yöneticilerinin finansal tabloların anlaşılırlığı hakkındaki görüşleri belirlenecektir.

 

            Araştırma kapsamında ilk bölümünde düzenlenecek odak grubu toplantısında İstanbul’da faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerden oluşan bir topluluğun görüşleri alınacaktır. Araştırmanın ikinci bölümünde düzenlenen anket kapsamında iktisadi ve idari bilimler dışında bilim dallarında yüksek öğrenim görmüş, işletme yöneticilerinin finansal tabloların anlaşılırlığı hakkındaki görüşleri analiz edilecektir.

 


[1] Yazarın günlük yaşantısından aktardığı bir gözlemidir.