Sturge-Weber sendromlu dört olguda glokom muayenesi için anestezik yaklaşım: Olgu sunumu


Creative Commons License

GÜNGÖR G. , HAMAMCIOĞLU E. A. , DURAKOĞLUGİL T. , SUTAŞ BOZKURT A. P.

İZMİR TEPECİK EĞİTİM HASTANESİ DERGİSİ, cilt.25, ss.66-68, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 25 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: İZMİR TEPECİK EĞİTİM HASTANESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.66-68

Özet

Sturge-Weber sendromu (SWS) ender görülen nörokutanöz bir hastalıktır. SWS’lu çocuk hastalarda glokom sık görülmektedir. Bu hastalarda glokom ameliyatı ve göz muayenesi için sık aralıklarla genel anestezi uygulanmaktadır. Bu olgu sunumunda SWS olan glokomlu dört hastada preoperatif değerlendirme ve anestezi yönetimi tartışıldı.
Anahtar kelimeler: Sturge-Weber sendromu, glokom, genel anestezi

Sturge-Weber syndrome (SWS) is a rare neurocutaneous syndrome. Glaucoma is often seen in children with SWS. General anaesthesia is administered frequently to the patients who are undergoing glaucoma surgery and eye examination. In this case report preoperative evaluation and management of anesthesia were discussed in four patients with SWS and glaucoma.
Key words: Sturge-Weber syndrome, glaucoma, general anaesthesia