Esir Doğu Türkistan İçin-2 İsa Yusuf Alptekin’in Millî Mücadele Hatıraları


KUL Ö.

Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, 2007

  • Yayın Türü: Kitap / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2007
  • Yayınevi: Berikan Elektronik Basım Yayın
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Her milletin tarihinde mümtaz şahsiyetler vardır. Mümtaz şahsiyetleri bu mevkiye yükselten değerlerin başında mensup oldukları milletlerin geleceğine yön veren mühim işleri sabır, metanet ve fedakarlıklaifa etmeleridir. XX. yüzyıl Doğu Türkistan tarihine damga vuran bu mümtaz şahsiyetler arasında Mehmet Emin Buğra, Mesut Sabri Baykozi, Osman Batur, Mahmut Muhiti ve kardeşleri ile Hoca Niyaz Hacım'ı sayabiliriz. Bunlar arasında özellikle hatıralarını yayına hazırladığımız İsa Yusuf Alptekin başı çekmektedir ki, Doğu Türkistan'ın haklı hür yaşama davasına büyük hizmetleri geçmiştir. O ülkesi Doğu Türkistan'ı Çin, Rus ve Komünist akımlarının etkisine düşmekten kurtarmak gayesiyle genç Doğu Türkistanlıların gönüllerine Türk olma şuurunu aşılamayı vazife addeden bir şahsiyettir.

Milli bütünlüğü temin etmenin yolunun ancak milliyetçilik fikri etrafında toplanmak ve yüce dinimiz İslamiyet'e sımsıkı sarılmak suretiyle gerçekleştirilebileceğini, dolayısıyla İstiklal mücadelesinin milli şuur ve güçlü maneviyatla birlik ve beraberlik içinde olmak kaydıyla kazanılabileceğini savunmuştur. İsa Yusuf Alptekin ve mücadele arkadaşları gazete ve dergiler yayınlamak, talebe okutmak, sosyal ve siyasi faaliyetler yapmaktan hiç bıkmamışlar, bu faaliyetlerinden dolayı başta Çinliler ve Ruslar olmak üzere onların uzantıları tarafından Pantürkist olarak suçlanmışlardır.