Konstipasyonun yönetiminde abdominal masajın önemi


Creative Commons License

Turan N., Atabek Aştı T.

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.18, no.2, pp.148-154, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abdominal massage which is placed in management of constipation and is applied from nurses is safe, noninvasive and non-pharmacological method without any side effects. Abdominal massage, the area of the intestine through the abdominal wall clockwise strokes, kneading and vibration of implementation results are stimulated bowel movements. In this compilation, abdominal massage which is an effective method in management of constipation is the most important independent nursing intervention to aimed and is intended to highlight the importance.

Key Words: Constipation; abdominal massage; nursing intervention; nursing care.

Abdominal masaj, konstipasyon yönetiminde yer alan, hemşireler tarafından uygulanan, güvenli, invaziv olmayan ve yan etkisi olmayan nonfarmakolojik bir yöntemdir. Abdominal masaj, karın duvarı üzerinden bağırsakların bulunduğu bölgeye saat yönünde eflöraj (sıvazlama), petrisaj (yoğurma) ve vibrasyon (titreşim) manevralarının uygulanması sonucu bağırsak hareketlerini uyarmaktadır. Bu derlemede, özellikle son yıllarda konstipasyon yönetiminde etkin bir yöntem olan abdominal masajın, en önemli bağımsız bir hemşirelik girişimi olduğunu vurgulamak ve önemini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Konstipasyon; abdominal masaj; hemşirelik girişimi;? hemşirelik bakımı.