Dört Halifenin Seçimi ve Kelâm’da İmâmet Tartışmalarına Etkisi


SOYAL F.

Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi, vol.0, pp.245-257, 2011 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 0
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Araşan Sosyal Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi
  • Page Numbers: pp.245-257

Abstract

The concept of Imam that means the rulership of Muslims after the death of prophet Mohammad, is not one of the Kalam subjects indeed. However, Kalam scholars had to give place to the Imamat problem in their works because of that Shiite had given a religious identity to this matter. Ahl-e Sunnah had evaluated the matter via the concept of Four Khalifs. The discussions on the character of Imamat and necessity of that in religious aspect had been taken place especially between Shiite and Ahl-e Sunnah.

Key Words

: Prophet, Shiite, Ahl- Sunna, Kalam.

Hz. Peygamber’in vefatından sonra Müslümanların idaresini üstlenecek kişiyi ifade eden imam kavramıyla ilgili problemler aslında doğrudan kelâm konuları arasında değildir. Ancak Şia’nın meseleye akidevi bir hüviyet kazandırması sebebiyle kelâmcılar da eserlerinde imâmet meselesine yer vermek zorunda kalmışlardır. Ehl-i Sünnet konuyu değerlendirirken ilk dört halîfe üzerinden gitmiştir. İmâmın mahiyeti ve dinî açıdan gerekliliği tartışmaları daha çok Ehl-i Sünnet ile Şia arasında cereyan etmiştir.

Anahtar Kelime: Peygamber, Şia, Ehl-i Sünnet, Kelam