Abdullah Nidâî ve Hakkıyye Risalesi


NUHOĞLU G.

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, no.3, pp.145-152, 2001 (Peer-Reviewed Journal)