Jose Ortega y Gasset'e Göre Cervantes'in Romanında Gerçeklik Kavramı ve Don Kişot Üzerine Düşünceler


Creative Commons License

HORTA SANZ M. J.

Kutadgubilig, vol.-, no.8, pp.63-76, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: - Issue: 8
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Kutadgubilig
  • Page Numbers: pp.63-76
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The first book published by José Ortega y Gasset was Meditations on Don Quijote. In this book Ortega refers to Don Quijote's modernity and bases his arguments on the idea that the book is "profound" because it makes the reader take an active role and leads them to discover the truth hidden beneath the appearance of comedy. Thus, Ortega retakes the old concept of "aletheia" according to which the truth is always under de veils of the appearances. Although at that time all forms of art followed the concept of  "imitation" of the nature, the autor moved away from such creations, wich were misnamed as "realistic", and inaugurated the modern novel with Don Quijote, wich followed  the classic idea of "aletheia". This is the true objective of all works of art, according to Ortega, which is to help us discover the truth, to "iluminate" what is conceled.

Jose Ortega y Gasset'in yayınlanan ilk kitabı Don Kişot Üzerine Düşünceler idi. Kitapta Ortega Don Kişot'un çağdaşlığından bahseder. Ona göre Don Kişot 'derin' bir kitaptı çünkü okurlara aktif bir rol veriyordu ve komik bir eser görüntüsünün altında saklı gerçeği keşfetmeye götürüyordu. Böylece Ortega, gerçek her zaman dış görünüş peresinin altında kalır anlamında gelen 'aletheıa' kavramını yeniden ele alıyordu. Cervantes'in zamanında bütün sanatlar Doğa'nın yansılanması 'imitatio' kavramını izlemesine rağmen yazar, bir adlandırmayla 'gerçekçi' denilen bu tür eserlerden uzaklaştı ve klasik 'aletheia' kavramını sürdüren Don Kişot ile çağdaş romana adım attı. Ortega'ya göre sanat eserinin gerçek amacı da bu olmalıdır, yani gerçeğe ulaşmamıza yardım etmek, gizli saklı olanı 'aydınlatmak'.