YENİ ÖNEM KAZANAN ENFEKSİYONLARDA (CHİKUNGUNYA VİRUS ENFEKSİYONLARI, EBOLA, MERS, ZİKA VİRUS) KONTROL VE TEDAVİDE NE YAPMALIYIZ?


SOMER A.

60. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016, vol.1, no.1, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2