Kronik Koroner Sendromlarda Temel Testler ve Non-İnvaziv İncelemeler


Karaca Özer P.

in: Kronik Koroner Sendromlar, Hasan Kudat, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.19-25, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.19-25
  • Editors: Hasan Kudat, Editor
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Kronik koroner sendrom (KKS) genellikle egzersiz, duygusal veya baka tip streslerle tetiklenen, tekrarlayabilen, ancak kendiliinden de geliebilen, iskemveya hipoksi ile ilikili, gerdönüümlü mi- yokard ihtiyaç/sunum dengesizliatakları eklinde tanımlanır. KKS tanısını desteklemek iin birçok non-invaziv kardiyak incelemeden yararlanılır. Bu incelemeler KKS’dan üphelenilen hastalarda iskemtanısını dorulamak, tetikleyicfaktörlerbelirlemek veya dılamak, hastalıkla ilikilriskölçmek, te- davinin etkinliindeerlendirmek veya ilertedavkararları verebilmek amacıyla kullanılabilir. KKS’dan üphelenilen hastalarda temel tetkikler; standart biyokimyasal laboratuvar testleriistirahat elektrokardiyogramı (EKG), istirahat ekokardiyografisve seçilmiş hastalarda ambulatuar EKG izlemi ile göüs röntgendir. Ayrıca stres testlerve koroner görüntüleme gibözgül kardiyak incelemeleri içe- ren kapsamlı tetkiklerden yararlanılır. Bu tetkiklerin uygun kullanımı ve seçimi, yakınmalarıiddetine, hastanın olumsuz kardiyak olaylar açısından riskine, hastanın tercihlerine ve elik eden hastalıkları ile yaam kalitesine göre yapılır. Ayrıca test seçerken maliyet-etkinlik oranı gözönüne alınmalı, tanı ve te- davinin yönlendirilmesine katkıda bulunmayacak incelemelerden kaçınılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kronik koroner sendrom; iskemi; noninvaziv; stres; görüntüleme