Konvansiyonel Tedavilere Dirençli, Ülseratif Kolitle İlintili İnfliksimaba Hızlı Yanıt Veren Bir Piyoderma Gangrenozum Olgusu


Kutlubay Z. , ZARA T. , ENGİN B. , TÜZÜN Y.

DERMATOZ, cilt.3, sa.4, ss.141-143, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Vaka Takdimi
  • Cilt numarası: 3 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: DERMATOZ
  • Sayfa Sayıları: ss.141-143

Özet

ÖZET

Konvansiyonel Tedavilere Dirençli, Ülseratif Kolitle İlintili, İnfliksimaba Hızlı Yanıt Veren Bir Piyoderma Gangrenozum Olgusu

Piyoderma gangrenozum nadir gorulen, etyolojisi bilinmeyen, dermiste notrofilik infiltrasyonla ve doku destruksiyonu ile karakterize infeksiyoz olmayan notrofilik bir dermatozdur. Piyoderma gangrenozumun patogenezi tam olarak anlaşılamamıştır ancak patogenezinde notrofil kemotaksisi veya reaktivitesinde bozulmanın, anormal immun reaktivitenin ve akut inflamasyonun erken doneminde polimorfonukleer hucrelerden salınan ve guclu bir proinflamatuar sitokin olan TNF-α’nı rolu olduğ duşnulmektedir. Piyoderma gangrenozumun sistemik tedavisinin temelini immunosupresyon oluşurur. Bu amacla oral kortikosteroidler, siklosporin, azatiyoprin, metotreksat, siklofosfamid, talidomid, mikofenolat mofetil ve klorambusil gibi  bazı immunomodulator ajanlar kullanımaktadır. Hastaya gunluk 80 mg metilprednizolon (yaklaşı 7 aylık surede 12 mg’a kademeli olarak inildi), bir ay gunluk 100 mg dapson, bir ay siklosporin ve beşay gunluk 150 mg azatiyoprin uygulandı Olgumuza infliksimab tedavisini 5 mg/kg (400 mg) şklinde 0, 2. ve 6. haftalarda uyguladı. 3x4 cm boyutlarıda olan ulsere lezyon ikinci dozdan sonra tamamen iyileşi. Sunduğmuz olgu, konvansiyonel tedavilere direncli piyoderma gangrenozumda infliksimab kullanııı etkili ve guvenli alternatif bir tedavi olabileceğni desteklemektedir.