Elektronik Hasta Kayıtları ve Etik Sorunlar


Creative Commons License

AY F.

İş Ahlakı Dergisi, vol.2, no.3, pp.67-74, 2009 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: İş Ahlakı Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.67-74
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Information technology is recognized as essential tools for electronic health

records. Modern health care delivery is complex and electronic health record has different

roles in different settings. Although patients/individuals are the focus of health care, the

traditional client server model is being rapidly changed. Therefore electronic health care

data must focus on fundamental ethical principles. Information technology has the same

barriers like high cost, complex structure, lack of data standards and no privacy protection,

At the same time, the system has benefi ts like reducing health care costs and medical

errors, and helping clinical decisions. The aim of this article is to explaine how electronic

health records have ethical problems and to give knowledge about the necessary characteristics

of electronic health records.

Bilişim teknolojisi elektronik sağlık kayıtları icin temel bir arac olarak tanımlanmıştır.

Modern sağlık sistemi karmaşıktır ve elektronik sağlık kayıtları farklı alanlarda farklı

rollere sahiptir. Hastalar/bireyler sağlık bakımının merkezi olmasına rağmen geleneksel

muşteri hizmet modeli hızla değişmektedir. Bu nedenle elektronik sağlık bakım verileri

temel etik ilkelere dayandırılmalıdır. Bilişim sistemi yuksek maliyet, karmaşık yapı, veri

standartlarının olmaması ve gizliliğin korunmaması gibi engellere sahiptir. Aynı zamanda

sistem sağlık bakım maliyetini ve hataları azaltma, klinik karar vermeye yardım etme gibi

yararlara sahiptir. Bu makalenin amacı elektronik sağlık kayıtlarının sahip olduğu etik

problemleri acıklamak ve elektronik sağlık kayıtlarının sahip olması gereken ozellikler

hakkında bilgi vermektir.