Osmanlı Hanedanında Şafii Bir Fakih: Şehzade Korkud


Creative Commons License

FURAT A. H.

Ekev, no.22, pp.193-212, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Ekev
  • Page Numbers: pp.193-212
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

A Shafii Shahzade (Prince) in Ottoman Dynasty: Shahzade Korkud (In the Context of Books on Laws of War) Abstract: Shahzada Korkud who has important place in our political history is also known his works in scientific circles. He was sent first to Saruhan and then to Teke in the title of Shahzada, he suddenly decided to go to Egypt. This has a great importance for his scientific character. It is considered that he was seriously influenced by Shafii fiqh in Egypt. Especially his book entitled “K. Hall al-Ishkal’l-Afkar fi Hilli Amwal al- Kuffar” has importance in point of two aspects: giving place to Shafii opinions on judgment of booty and giving place to opinions that criticise the Sultans. Key Words: History of Islamic Law, Shahzade Korkud, Laws of Booty.

Özet: Siyasî tarihimizde önemli bir yeri olan Şehzade Korkud (ölm. 918/1512) ilim çevrelerinde eserleri ile de tanınmaktadır. Şehzade sıfatıyla öncelikle Saruhan Sancağına, sonra da Teke Sancağına gönderilen Korkud’un bir anda Mısır’a gitmesi ilmî kişiliği açısından da ehemmiyetlidir. Korkud’un Mısır’da kaleme aldığı eserlerden onun Şâfiî fıkhından ciddî olarak etkilendiği anlaşılmaktadır. Özellikle Kitabu Halli İşkâli'l-Efkâr fî Hilli Emvâli’l-Küffâr adlı eseri, hem Şâfiî fakîhlerin ganimet ahkâmına ait görüşlerine yer vermesi, hem de sultanlığa namzed bir şehzadenin sultanları eleştiren fikirler içeren bir eser yazması sebebiyle İslam Hukuku Tarihi açısından önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: İslam Hukuku Tarihi, Şehzade Korkud, Ganimet Hukuku.