Kent Ormanı Kavramı ve Planlama Örnekleri


Sağlam S. , Özkan U. Y.

KSÜ. Mühendislik Bil. Der., cilt.61, sa.2, ss.555-568, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 61 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: KSÜ. Mühendislik Bil. Der.
  • Sayfa Sayıları: ss.555-568

Özet

Son yüzyıldaki hızlı kentleşme büyük kentlerin kurulmasına neden olurken, kent içi ve çevresindeki yeşil alanlarında azalmasına neden olmuştur. Arazi kullanımındaki bu değişimin doğal bir sonucu olarak büyük kentlerde yaşayan toplumların yeşil alanlardan beklediği fayda ve fonksiyonlar çeşitlenmiş ve oldukça önem kazanmıştır. Ormancılığın yeni bir dalı olan kent ormancılığı, toplumun kent ormanlarından beklediği tüm bu ihtiyaçlara cevap verebilmek amacı ile özellikle son 50 yılda ortaya çıkmış ve giderek yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada gelişmiş ülkelerdeki kent orman kavramı incelenmiş ve ülkemiz açısından kavramın nasıl anlaşılması gerektiği ortaya konmuştur. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı tarafından kent ormanlarının planlanmasına yönelik olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 13 adet kent ormanında gerçekleştirilen Amenajman-Silvikültür plan örnekleri tanıtılmıştır. Çalışma, ülkemizin diğer kentlerindeki kent ormanları içinde uygulanabilecek niteliktedir.

Urban forestry is a new branch of forestry that occurred and become widespread especially in the last 50 years. Concept of urban forest in developed countries were examined and indicated how should be understood at this concept in terms of our country. Besides, the examples of planning of urban forests in İstanbul city were shown in the text. The management and silvicultural plans of 13 urban forests of İstanbul city that belongs to İstanbul Metropolitan Municipality were planned by Department of Forest Management and Planning, Faculty of Forestry, University of İstanbul. This study can be applied to urban forests in other cities of our country.