Üssel Geçişli Otoregresif Modellere Dayalı Kesirli Frekanslı Fourier Dalgacık Birim Kök Testinin Küçük Örneklem Özelliklerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Çil N. , Aydın M.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, Doç. Dr. Yüksel Akay ÜNVAN, Editör, IVPE, Cetinje, ss.34-49, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Araştırma Kitabı
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: IVPE
  • Basıldığı Şehir: Cetinje
  • Sayfa Sayıları: ss.34-49
  • Editörler: Doç. Dr. Yüksel Akay ÜNVAN, Editör