Spontan İntrakranial Kanamalarda Doğal Olmayan Faktörlerin Rolü (325 Adli Otopsi Olgusu)


albek e., aşıcıoğlu f., YORULMAZ A. C. , sarı h.

2. Adli Bilimler Kongresi, Bursa, Turkey, 13 - 16 May 1996, pp.70

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.70