SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIFLARINDA KARŞILAŞTIKLARI İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR VE BU DAVRANIŞLARIN NEDENLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ


İLGAR L. , YAMAN Y.

International Conference on New Horizons in Education, Famagusta, 2010, Gazimagusa, Türkiye, 23 Haziran - 25 Ekim 2010, ss.723-729

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Gazimagusa
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.723-729

Özet

Eğitim bireyin davranışlarını değiştirme ve yeni davranışlar kazandırma işlem ve sürecidir. Okullar yeni kuşakların en iyi şekilde yetişmesi için oluşturulmuş önemli eğitim kurumlarıdır. Öğretmenler ise öncelikle sınıflarında öğrencilere en uygun davranışları kazandıran, yanlış davranışları düzeltmesinde öğrenciye yardım ve rehberlik eden ve bu alanda eğitim almış profesyonel kişilerdir. Eğitim amaçlı olarak yapılan bir faaliyettir. Okulda ve sınıfta eğitim-öğretim faaliyetini engelleyen, amaçlara ulaşmayı zorlaştıran davranışlar istenmeyen davranışlar olarak adlandırılırlar. Sınıflarda ortaya çıkan istenmeyen davranışların neler olduğu, bunların etkileri ve yaygınlığı ve özellikle nedenlerinin bilinmesi yapılması gerekenler konusunda öğretmenlere ve tüm paydaşlara yol gösterecektir.

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin sınıflarında karşılaştıkları istenmeyen davranışlar ve bu davranışların nedenlerine ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla İstanbul'un Avcılar ilçesinde devlet okullarında görev yapan 261 sınıf öğretmenine istenmeyen davranışlar ve bunların nedenlerine ilişkin anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre en sık karşılaşılan istenmeyen davranışların sırasıyla ; izin istemeden konuşmak, ders akışını bozacak davranışlarda bulunmak (gülmek vb.), kavga etmek, ders anında ders dışı şeylerle ilgilenmek ve derse katılmamak olduğu bulunmuştur. Ailelerin çocuklarının eğitimine olan ilgisizliği, ailelerin çocuklarına karşı olumsuz tutum ve davranışları, televizyon ve diğer kitle araçları, sınıfların kalabalık olması, ve aile içi problemler öğretmenler tarafından istenmeyen davranışların çok etkili nedenleri olarak gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler:Davranış,İstenmeyen Davranış, Öğretmen