Tekrarlayan divertikülit ataklarından sonra görülen 'kolonik granülasyon polip' olgusu


Ağca B., Karip A. B. , İşcan A. Y. , Özcabı Y., Aydın M. T. , Çelik K., ...More

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Kolonun divertiküler hastalığı; asemptomatik.komplikasyonsuz veya komplikasyonlu olarak karşımıza çıkabilmektedir.Komplikasyonları arasında mikroperforasyondan peritonite kadar pek çok klinik bulgu görülebilmektedir.İrritabl barsak sendromu,kanama,kabızlık,divertikülite bağlı gelişen karın ağrısı ayrıcı tanıda akılda bulundurulması gereken durumlardır.Birkaç olguda ise divertikülit tekrarlamalarına bağlı adenokarsinom bildirilmişse de divertikülit tekrarından sonra gelişen granülasyon polipine literatürde rastlanmamıştır.

OLGU
37 yaşında kadın hasta karın ağrısı,kabızlık şikayeti ile başvurdu.Yapılan rutin muayeneler de ve laboratuar tetkiklerinde patolojik bulguya rastlanmadı.Yapılan kontrastlı batın tomografisinde kolon mukozası dışında inflamatuvar doku değişiklikleri,kolon muozasında kalınlaşma,parakolik yağlı dokuda kirlenme,yer yer divertikül görülmesi divertikülin kopmplike olduğu izlenimi uyandırdı.Daha sonra yapılan kolonoskopik incelemede anal kanaldan itibaren yaklaşık 40. cm sinde kolon mukozasından kabarı yaklaşık 2
-3 cm lik polip görüntüsü izlendi.Biyopsilerde polipte granulasyon dokusunun eşlik ettiği iltihabi reaksiyon garAnulasyon polip tanısı geldi.Bunun üzerine polip endoskopik mukozal rezeksiyon için hazırlandı.
SONUÇ
Kolonun divertikül hastalığı birden fazla durumla ayırıcı tanıya girmesine karşın literatürde granulasyon polip ile komplike olabileceğine dair bir makaleye rastlanmamıştır.Özellikle kolon kanseri ile karışabilen bu durumda granulasyon poliplerinin total endoskopik mukozal rezeksiyonu güvenle yapılabilmekte ve kolon kanseri tanısı ekarte edilebilmektedir.