MAVİ ŞEHİRLER: Su ve Atık ile Avrupa Akıllı Şehir Stratejisinin Entegrasyonu: Mavi ve Sarı Ayak İzi Kavramlarının İstanbul için Uygulaması


GÜLBAZ S. , KAZEZYILMAZ ALHAN C. M.

9. Ulusal Hidroloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017, ss.1-9

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Diyarbakır
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-9

Özet

Çevresel sürdürülebilirliği arttırmayı amaçlayan “Akıllı Şehir” yaklaşımı son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, su kaynaklarının korunarak çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için “Akıllı Şehir” yaklaşımı faydalı olmaktadır. Bu anlamda, Akıllı Şehirler su, atık, altyapı, sağlık, güvenlik, çevre, enerji ve ulaşım gibi alanlarda gelişmiş bir kent bilgi sistemine sahip şehirler olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada, İstanbul Üniversitesi’nin paydaş olarak yer aldığı Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen projenin İstanbul saha çalışması yer almaktadır. “Akıllı Şehirler için Mavi Ayak İzi: EIP Akıllı Şehirler ve Topluluklar çerçevesinde Su ve Atık Sektörlerinin Entegrasyonu için bir Yöntem (Mavi Şehirler)” adlı proje kapsamında şehirler için Mavi Ayak İzi ve Sarı Ayak İzi kavramları oluşturulmuştur. Daha sonra 4 pilot şehir seçilerek her şehir için Mavi Ayak İzi ve Sarı Ayak İzi puanları hesaplanmıştır. Ayrıca her şehirde uygulanan çözümler incelenmiştir. Bu sayede iyi durumda olan yani ayak izi değerleri yüksek olan şehirlerdeki uygulamalar diğer şehirler için örnek teşkil etmiştir. Bu çalışmada Mavi Ayak İzi ve Sarı Ayak İzi kavramları anlatılmış ve projede yer alan İstanbul şehri için elde edilen sonuçlar sunulmuştur. 

The "Smart City" approach, which aims to increase environmental sustainability, has become important especially in developed countries in recent years. For this purpose, "Smart City" approach is useful for ensuring environmental sustainability by protecting water resources. Therefore, Smart Cities can be defined as cities with an advanced urban information system in areas such as water, waste, infrastructure, health, safety, environment, energy and transportation. In this study, as part of a European Union Project, where Istanbul University participates as a partner, supported under EU Horizon 2020, Istanbul as a Case Study is presented. Blueprint and Amberprint concepts are developed within the scope of the project named “Blueprints for Smart Cities: Developing the methodology for a coordinated approach to the integration of the water and waste sectors within the EIP Smart Cities and Communities (BlueSCities)”. Then, pilot cities were selected and Blueprint and Amberprint scores for each city were calculated. Moreover, the solutions applied in each city are investigated. Practices in cities that are in good condition, which have high footprint values, act as an example for other cities. In this paper, Blueprint and Amberprint concepts are explained and the results obtained for Istanbul are presented.