REKLAM YÖNETİMİ


Şekerkaya A. K.

Auzef, İstanbul, 2015

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2015
  • Publisher: Auzef
  • City: İstanbul
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

İşletmeler, hedef tüketicilerinin arzu, istek ve ihtiyaçlarını tatmin edebilmek, ürün ya da hizmetleri hakkında tüketicilerini bilgilendirmek, belirli ürün ya da hizmet markalarını tercih etmeleri için ikna etmek amacıyla çeşitli pazarlama iletişimi araçları kullanmaktadırlar. Diğer yandan günümüzde pazarlama ve pazarlama iletişimi ciddi değişimler geçirmektedir. Bunun en temel sebebi ise tüketicilerin değişmesidir. Artık pek çok insan ticari iletişim biçimlerinden kaçınmaya çalışmaktadır

Tüketici hayatını çevreleyen pazarlama iletişimi mesajlarından yorulmuştur. Bu durum kitle iletişim araçlarını kullanma biçimini de etkilemektedir. Dolayısıyla artık tüketiciye ulaşmak ve onun “zihninde” bir yer edinmek oldukça zordur. “Bütünleşik Pazarlama İletişimi” (BPİ) kavramının gelişme sebeplerinden belki de en önemlisi budur. Buradan hareketle bu çalışma, Bütünleşik Pazarlama iletişimi dâhilinde işletmelerin aldığı önemli kararlardan birisi olan reklam ve reklamcılık ilkeleri konusunda stratejik karar verebilme yaklaşımını geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bütünleşik Pazarlama iletişimi çerçevesinde Reklam ve Reklamcılık kavramları ile ilişkili temel oluşturabilecek konuları genel hatlarıyla ve çok fazla teknik kısmına geçmeden ele alan bu çalışma toplam 14 bölümden oluşmaktadır. Her bölümde teorik bilgilerin yanı sıra örneklere de yer verilerek konuların daha kolay anlaşılması hedeflenmiştir.

Prof. Dr. Ahmet Kemal ŞEKERKAYA